Statuten

De statuten van de Vereniging geven de werkingssfeer en de structuur van de Vereniging aan. 
Zo bevatten de statuten bepalingen over het doel, het lidmaatschap, de organen en zetel van de Vereniging.

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement bevat regelingen inzake interne aangelegenheden bij de Vereniging. 

Men treft hierin aan de te volgen procedures voor de voorbereiding van de algemene vergadering en de gang van zaken tijdens de algemene vergadering. 
Tevens voorziet het huishoudelijk reglement in bepalingen over het financieel beheer, de benoemingsprocedure voor de leden van het bestuur en de leden van de vaste commissies, de vergaderingen van het bestuur en de vaste commissies, en de wijze van contributieheffing.

 
 

Naam: statuten  Download
Type: pdf
Grootte: 919 kB
 


Naam: huishoudelijk-reglement-2023  Download
Type: pdf
Grootte: 395 kB
 

 
 

Volg ons op social media

Facebook

Instagram

Google

 

Havenmeester

+31 6 10798675

ofni.[antispam].@wsvdedintel.nl