Tankvaart Damprij ontgassen

Geplaatst op 24-08-2023  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Dirk  -  Bron: stichting dampvrij
tankvaart-dampvrijStichting Tankvaart Dampvrij start Petitie

“Verbied het ontgassen in de scheepvaart volledig”

Er word jaarlijks voor 199.000 ton aan benzeen en andere troep de lucht in gepompt door de petrochemie en voor een klein deel door de binnenvaart. De binnenvaart wil aan gesloten dampverwerkingsinrichtingen ontgassen. Zonder schade aan milieu en volksgezondheid. De minister wil voorlopig geen algeheel verbod invoeren.

Dat de stichting Tankvaart Dampvrij op alle fronten zo snel mogelijk een algeheel ontgasverbod wenst mag geen nieuws meer zijn. Schepen kunnen in gesloten inrichtingen ontgassen. Dat kan als de overheid maar vaart zet achter vergunning en regelgeving!

Burgerinitiatief

Om het ontgassen weer naar de Tweede Kamer te krijgen is een petitie een goed stuk gereedschap! Voor een dergelijk “Burgerinitiatief zijn slechts 40.000 handtekeningen nodig. Daarom is de stichting Tankvaartdampvrij op de website van “Petities.nl” een petitie gestart:

https://petities.nl/petitions/verbied-het-ontgassen-in-de-scheepvaart-volledig?locale=nl

Petitie

Wij
De binnenvaart en de Nederlandse bevolking

constateren
dat de minister slechts fase I en II van het verdrag dat ontgassen verbiedt wil invoeren per 1 juli 2024
terwijl er geen dampverwerkingsinrichtingen zijn
de keten nog gebouwd moet worden
er geen beleid, toetsingscriteria en geen meetgegevens specifiek voor dampverwerkingsinrichtingen zijn
deze inrichtingen er zijn en technisch goedgekeurd zijn, zo in bedrijf genomen kunnen worden.
en verzoeken
de minister voor 1 juli 2024 een algeheel verbod op ontgassen aan de open lucht in werking te laten treden
de kosten voor ontgassen, zowel direct al indirect, en de voor de schipper te derven inkomsten volledig verhaalbaar te laten zijn op de eigenaar dan wel de transporteur van de lading.
dit geheel parallel aan hetgeen gesteld is in het CDNI (het verdrag dat ontgassen gaat verbieden).


Als u ook vindt dat ontgassen echt niet meer kan, mede-onderteken dan de petitie zodat er binnen een jaar een eind komt aan deze zeer zwaar vervuilende en volksgezondheid en milieu belastende praktijken!St. Tankvaart Dampvrij
Middachtensingel 95
6825 HJ ARNHEM
Website: www.tankvaartdampvrij.com
E-mail: ofni.[antispam].@tankvaartdampvrij.com
tel: 0031 (0) 611 285 102 (voorz.) / 0031 (0) 621 392 388 (secr.)


St. Tankvaart Dampvrij
Middachtensingel 95
6825 HJ ARNHEM
Website: www.tankvaartdampvrij.com
E-mail: ofni.[antispam].@tankvaartdampvrij.com
tel: 0031 (0) 611 285 102 (voorz.) / 0031 (0) 621 392 388 (secr.)

...

 
 

Volg ons op social media

Facebook

Instagram

Google

 

Havenmeester

+31 6 10798675

ofni.[antispam].@wsvdedintel.nl